Web- och apputveckling

Webb- och apputveckling ligger i hjärtat av det Consulence gör. Rätt sammansatt kan en modern webbsida eller app leverera affärsnytta över lång tid. Consulence bygger moderna responsiva webbsidor som fungerar på alla skärmar och enheter, och jobbar med ramverk som avsevärt kortar ledtiderna för att utveckla appar för samtliga plattformar.

digital kommunikation

Som en del av vårt arbete med konceptutveckling erbjuder Consulence framtagning av grafiska profiler, UX och gränssnitt, logotyper, videoproduktion, manualer och animationer.

konceptutveckling

Med utgångspunkt i en enkel idé, skiss eller befintlig lösning arbetar Consulence fram ett färdigt koncept som innefattar allt från grafisk design, UX till produktifiering och implementation.

konsulting

Samtliga våra tjänster går även att få som en del av det egna utvecklingsteamet. Consulence har bred erfarenhet av att jobba tillsammans med kunder som en del av befintliga team.